vrijdag 25 november 2016

Schrijf-ze-vrijdag

Mensenrechten? Onze rechten! 

We leerden deze week de organisatie Amnesty International kennen. Een organisatie die zich inzet voor de rechten van de mens. 

Wat zijn mensenrechten eigenlijk? 
En wat zijn kinderrechten?
Wat doet Amnesty International voor mensenrechten?
Wat kunnen jongeren zelf doen om mensenlevens te veranderen?

Jaarlijks nemen er heel wat lagere en middelbare scholen in Vlaanderen deel aan Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. 
Al 26 jaar voeren elk jaar tienduizenden jongeren op Schrijf-ze-VRIJdag vurig actie voor mensenrechten. 
De leerlingen krijgen les over mensenrechten en kruipen nadien in hun pen om brieven te schrijven aan overheden die de mensenrechten van hun burgers niet respecteren.


Wij schreven vandaag een brief naar Apple, de producent van smartphones, tablets en laptops, en vroegen hen of ze de mensenrechten naleven. En als blijkt dat de mensenrechten van de mijnwerkers geschonden worden, hoe ze dit gaan aanpakken. 
Want in de batterijen van onze smartphones, tablets en laptops zit kobalt. Een grondstof die uit de Democratische Republiek van Congo komt en vaak onder erbarmelijke omstandigheden met de hand uit de grond wordt gehaald. 
En uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat veel elektronicaproducenten, waaronder Apple, niet kunnen aantonen dat er geen sprake is van kinderarbeid bij de winning van kobalt die in hun producten zit.